شنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٣ |

تعاریف و مفاهیم

Terminology

A

Accuracy

یک اندازه گیری رایج برای تعیین دقیق موقعیت توسط. این اغلب به عنوان "دقیق تا x متر" نامیده می شود. دقت بالا 3 متر یا کمتر خواهد بود. نزدیک به 10 متر  با دقت کمتر است.

Acquisition Time

این مدت زمانی است که واحد GPS سیگنال های ماهواره ها را دریافت کرده و شروع به محاسبه موقعیت می کند. 3 قفل برای موقعیت 2 بعدی و 4 قفل برای موقعیت 3 بعدی.

Active Leg

مسیر فعال که هم اکنون در حال طی شدن است.

Almanac Data

یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات مداری برای همه ماهواره ها که به گیرنده های GPS کمک می­کند تا پیوندهای ماهواره ای را بسیار سریعتر به دست آورند.

Autonomous Positioning

کم دقت ترین روش محاسبه موقعیت GPS که تنها از داده های ماهواره ای به دست می آید.

Azimuth

یک جهت افقی است که اندازه گیری می­شود بعنوان یک زاویه برای اشاره به نقطه دیگر، معمولا شمال واقعی.

B

 

Base station

پایگاه اصلی جی‌پی‌اس، گیرنده‌ای است که با موقعیت مشخصی تنظیم شده است، بصورت مشخص  برای کمک به تصحیح خطاهای نسبیتی که در زمان‌بندی ماهواره‌ای در مدار بالا وجود دارد.

C

Coarse Acquisition Code (C/A Code)

چیزی است که به گیرنده GPS اجازه می دهد تا تعیین موقعیت سخت را آغاز کند.

Carrier Phase

اندازه گیری های GPS هستند که بر اساس سیگنال های حامل L1 یا L2 انجام شده اند

Cold Start

این به راه‌اندازی واحدی اشاره دارد که برای مدت زمان کافی خاموش شده است تا داده‌های زورگذر ذخیره‌شده دیگر معتبر نباشند. هنگامی که روشن می شود، واحد با اطلاعات موقعیتی صفر شروع به کار می کند و ممکن است راه اندازی چند دقیقه طول بکشد.

Control Segment

این یک شبکه جهانی از ایستگاه های زمینی و ماهواره است که برای حفظ دقت سیگنال های GPS کار می کند.

Coordinate Systems

سیستم مختصات یک سیستم مرجع نقشه است که از طرح های شماره گذاری عددی یا گاهی الفبایی برای توصیف مکان ها استفاده می کند.

Coordinates

مختصات اعدادی هستند، اغلب دو عدد، که با قوانین سیستم مختصات برای تعیین مکان نقشه استفاده می شوند. آنها اغلب شامل برخی از ارجاعات به طول و عرض جغرافیایی هستند.

Continuously Operating Reference Station (CORS)

هر مرجع یا ایستگاه پایه دائمی که در حال کار مداوم باشد.

Course

دوره نشان دهنده جهت از مبدا تا مقصد است و می تواند به روش های مختلف اندازه گیری شود. این دوره همچنین می تواند برای اشاره به جهت حرکت بین دو ایستگاه استفاده شود.

Course Made Good (CMG)

مقدار دوره ای که قبلاً طی شده است.

Course Over Ground (COG)

مسافت مسیری که باید در مسیرهای مستقیم طی شود

Crosstrack Error (XTE/XTK)

خطاهایی که ناشی از انحراف در مسیر بر