سه شنبه ٠٨ فروردين ١٤٠٢ |

فهرست دستگاه های خوانش

Frequency: 134.2KHz

Tag format: FDX-B,ISO 11784-11785

Reading access time: <100ms

Signal indicator: 128*64 OLED

Storage Capacity: 6000 information

Storage time: ~10 years

Language: English

Working temperature: -10~50 C

Weight: 300 g (without battery)

Frequency: 125 - 134.2KHz

Tag format: FDX-B(ISO 11784-11785)

Communication mode: Bluetooth and USB

Signal indicator: 128*32 OLED

Storage Capacity: 7000 information

Reading distance: FDX-B: 17CM, Microchip 9CM

Operation humidity: 5%~90%

Language: English

storage temperature: -30~65 C

power supply:4AA

Frequency: 125 - 134.2KHz

Tag format: FDX-B(ISO 11784-11785)

Communication mode: Bluetooth and USB

Signal indicator: 128*32 OLED

Storage Capacity: 7000 information

Reading distance: FDX-B: 17CM, Microchip 9CM

Operation humidity: 5%~90%

Language: English

storage temperature: -30~65 C

power supply:4AA  
 

 

 
 
 
 
 
 
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
 
کارت مهرگان
کارت مهرگان کارتی است که با مشارکت بانک ملی ایران صادر و دارندگان کارت میتوانند علاوه بر استفاده از  کلیه امکانات سایر کارت های بانکی کشور ، از مزایای ویژه بهره مند گردند. برای کلیه متقاضیان یک حساب در بانک ملی ایران افتتاح و پس از صدورکارت امکان استفاده از کارت وچود خواهد داشت. استفاده از کارت بدون محدودیت بوده و قوانین تمدید و استفاده از کازت کاملا مشابه سایر کارت های بانک ملی ایران خواهد بود.
.